toy akademi yayıncılık logo

BİZ KİMİZ

Varoluşçulara göre insan, doğduğu anda boşluğa fırlatılmış bir et parçasından başka bir şey değildir. Beden(varlık) özden önce gelir ama bedeni değerli kılan öz; özü oluşturan da akıl ve istenç(irade)tir. İnsan; akıl ve istenciyle var oluşunu yavaş yavaş gerçekleştirir ve bu gerçekleştirişin her aşamasında seçimlerimiz vardır. İnsan, rastlantıların değil, seçimlerinin sonucudur ve bu seçimlerin sonunda şu anda olduğu kişiye dönüşmüş, başka bir deyişle şu an olduğu kişiyi kendisini var etmiştir.

Toy Akademi, kurulduğu 2019 yılından beri “dünyaya gelmiş olmakla yetinmeyen, kendini ve mümkünse dünyasını sürekli değiştirip geliştirmek için aklını ve iradesini temel alan insanları” yol arkadaşı olarak seçmiştir. Farkındalığa sahip olmayan hiçbir canlı, olduğu kişiyi geliştirip değiştirme yeteneğine sahip değildir çünkü. Toy Akademi, bugün, bu farkındalığa sahip bireylere ulaşmak ve onların eğitim sürecinde işlerini kolaylaştırıp verimliliklerini olabildiğince artırmak amacına hizmet etmek için vardır. Toy Akademi yenidir ama aynı zamanda iş gücünü yüklenen kadrosu, bu farkındalığı yaşamlarına yansıtmayı çoktan başarmış insanlar oldukları için fazlasıyla eski ve deneyimlidir de. Toy Akademinin, onlarca yıllık akademik yayıncılık birikimlerini genç bir bakış açısıyla eyleme geçiren, dinamik ve esnek bir yapı oluşturmayı başarmış öğretmenleri, öğrencilerini modern teknolojiyle buluştururken içerik ve yöntem geliştirmede benzersiz bir akıl ve irade göstererek yol arkadaşlarına rol-model olmayı ana hedefleri arasına koymuştur. Toy Akademi bu istençle,

 
– Her öğrencinin “eksiksiz öğrenme”sini sağlayacak yazılı, görsel-işitsel materyalleri öğrencileriyle buluşturmayı,
 
– Tüm Yönleri ile Öğrenme Metodunu yaşama geçirerek kitaplarımızdaki tüm soruları videolu çözümleriyle öğrencilerine ulaştırmayı ve kalıcı öğrenme ile edinilen bilgilerin yaşam boyu işlevsel kalmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Unutulmamalıdır ki amacı olmayanların hangi yoldan gittiğinin de bir önemi yoktur. Biz Toy Akademi olarak amacı olan ve bu amaç için istenç ortaya koyan tüm öğrencilerimize ulaşmak için Profesör Serisinde Video Ders Anlatım (VDA) uygulamasını, KOÇ’lu Öğrenim Metodu ile bir rehber eşliğinde kitaplarımız üzerinden ders çalışma pratiğini yaşama geçiriyor, Takip Toy Akademi ile de öğrencilerimizin çalışmalarını takip ederek gelişim süreçlerini kontrol altında tutuyoruz.

Josh Malerman’ın “Gölün Dibindeki Ev” adlı kitabında dikkat çekici bir tümce vardır: “Başarı çoğaldıkça korku azalır, korku azaldıkça özgürlük çoğalır.” Başarmanın özgürlüğü sloganını içselleştiren Toy Akademi, tam da bunu gerçekleştirmek “başardıkça korkusu azalan, korkusu azaldıkça mutlu olup mutlu eden bireyler yetiştirmek” için yola çıkmıştır.
Başarmanın özgürlük dolu dünyasında bir arada olmak dileğiyle…

ÖRNEK KİTAP TALEP FORMU

Örnek Kitap İçin Aşağıdaki Formu Doldurabilirsiniz

Mesajın için teşekkürler. Gönderildi.
Mesajınızı göndermeye çalışırken bir hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.